Uniwersytet Łódzki
MARKETING:

MARKETING

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 35)

humanistyczne

Opis studiów

Jeśli interesujecie się badaniami rynku, PR-em, reklamą, mediami społecznościowymi, e-Commerce, studia na kierunku MARKETING są właśnie dla Was. Interaktywne i projektowe metody pracy, gry strategiczne oraz prace zespołowe stanowią nieodłączny element zajęć. Zdobywacie wiedzę, jednocześnie kształtując umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności. Uczycie się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich. Kadra prowadząca kierunek współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami takimi jak The Chartered Institute of Marketing, Marketing Science Institute, University of Maryland, Texas University, dostarczając aktualnej wiedzy na temat marketingu i sprzedaży.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy

Umiejętności

Kompetencji personalnych i społecznych

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26
rekrutacjawz@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 50 51, 635 51 22,
fax: (42) 635 53 06