Uniwersytet Łódzki

Wydział Prawa i Administracji

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

tel.:(42) 635 46 48,

fax:(42) 635 47 85

e-mail:dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

www.wpia.uni.lodz.pl

Więcej informacji o wydziale

U zbiegu ulic Pomorskiej i Kopcińskiego powstał w połowie 2008 r. nowy campus Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. To najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce. Przy realizacji tego projektu zostały uwzględnione potrzeby osób niepełnosprawnych, którym bezprogowe wejścia i odpowiednio przystosowane dla nich windy ułatwiają poruszenie się po obiekcie. Na powierzchni 22 tys. m2 znajdują się m.in. biblioteka wydziałowa, cztery aule, sale wykładowe, pracownie komputerowe. Sześciokondygnacyjny budynek mieści około 10 tys. studentów, rozległe, wysokie na 25 m przeszklone atrium łączy wszystkie kondygnacje obiektu. W budynku znajduje się także sala sądowa, w której studenci mogą sprawdzać swoje umiejętności. Położony jest w centrum miasta, blisko osiedla studenckiego UŁ „Lumumbowo”. Studenci mają możliwość rozwijania umiejętności osobistych i zawodowych dzięki angażowaniu się w prace kół naukowych, których na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego działa kilkanaście (m.in. Studenckie Koło Kryminalistyków, Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników, Studenckie Koło Prawa Karnego Międzynarodowego, Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka, Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego, Studenckie Koło Naukowe Prawa Pracy, Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego, Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego, Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego, Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego).

Dzięki działającym z powodzeniem Klinice Prawa i Klinice Praw Dziecka studenci mają szansę na zdobywanie swoich pierwszych prawniczych umiejętności. Cenne doświadczenia zawodowe mogą także zdobyć w trakcie działalności w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Łódź czy Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Zarówno studentom, jak i absolwentom Wydziału służy pomocą – poprzez system profesjonalnego pośrednictwa pracy, szkoleń i doradztwa zawodowego – Wydziałowe Biuro Karier.

W ramach programu Erasmus oraz Campus Europae studenci kierunków prawo i administracja mogą studiować w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim na blisko 33 uniwersytetach w całej Europie (m.in. w Paryżu, Antwerpii, Turynie, Maastricht, Tours, Berlinie). Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego stwarza unikalną w skali ogólnopolskiej możliwość kształcenia się w Szkole Prawa Francuskiego, Szkole Prawa Niemieckiego. Absolwenci Wydziału mogą ponadto skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych. Na Wydziale funkcjonują ponadto unikalne w tej części Europy Centra Naukowe: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Centrum Myśli Społeczno-Politycznej im. A. de Tocqueville’a oraz Centrum Studiów Wyborczych. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Absolwenci z powodzeniem podejmują także 4-letnie studia doktoranckie (w systemie dziennym lub zaocznym). W 2012 roku po przeprowadzeniu oceny instytucjonalnej, Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi pozytywną ocenę, stwierdzając tym samym, iż realizuje strategię rozwoju jednostki spójną ze strategią rozwoju całego Uniwersytetu. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe zostały ocenione jako wyróżniające.

Jednolite studia magisterskie

Stacjonarne
Niestacjonarne (wieczorowe)
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)