Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych

Wydział Nauk Geograficznych

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88

tel.:(42) 665 59 10,

fax:(42) 665 59 11

e-mail:dziekan@geo.uni.lodz.pl

www.geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego istnieje od 2001 roku i należy do wiodących ośrodków geograficznych w Polsce, legitymujących się długą tradycją w zakresie badań naukowych.

Pierwsza jednostka geograficzna funkcjonująca w strukturze Uniwersytetu Łódzkiego została powołana w już maju 1945 roku, w momencie tworzenia uczelni. Współcześnie WNG prowadzi studnia na kierunkach ogólnoakademickich, jak i praktycznych oraz umożliwia kontynuowanie i rozwijanie zainteresowań badawczych na studiach doktoranckich.

Badania naukowe

Badania naukowe na Wydziale Nauk Geograficznych prowadzone są zarówno w zakresie geografii fizycznej (meteorologia i klimatologia, geomorfologia i paleogeografia, hydrologia i gospodarka wodna, geologia, gleboznawstwo oraz kompleksowa geografia fizyczna), jak i geografii społeczno-ekonomicznej (geografia miast, geografia turyzmu, gospodarka przestrzenna i zagospodarowanie środowiska, geografia społeczna, geografia polityczna, geografia historyczna, geografia regionalna). Jednym z najnowszych kierunków badań naukowych rozwijanych na Wydziale jest System Informacji Geograficznej (GIS), użyteczny w zaawansowanych analizach i modelowaniu przestrzennym.

Baza dydaktyczna

Wydział Nauk Geograficznych funkcjonuje w kompleksie budynków zlokalizowanych przy ulicach Kopcińskiego 31 i Narutowicza 88. W roku 2017 Wydział powiększył się o nowoczesną aulę. W budynkach znajduje się ponad czterdzieści sal dydaktycznych (aule, pracownie komputerowe, kartograficzne, gleboznawcze, geologiczna i in.), laboratorium, Biblioteka Geograficzna, Muzeum Geologiczne. W ogrodzie wydziałowym zlokalizowane są stacja meteorologiczna i ogólnodostępne lapidarium skalne.

Kierunki i programy studiów

Kierunki studiów na Wydziale Nauk Geograficznych prowadzone są w oparciu o programy łączące długoletnie doświadczenie z nowoczesnymi metodami i środkami kształcenia, połączone ze współpracą z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Specyfiką studiów są ćwiczenia terenowe na obszarze całej Polski, jak i za granicą, liczne zajęcia praktyczne, w tym praktyki i staże zawodowe. Studenci mogą podjąć też studia zagraniczne korzystając z program ERASMUS+.

Do współpracy zapraszają prężnie działające koła naukowe i samorząd studencki.

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie)

Stacjonarne

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Studia II stopnia (magisterskie 1,5-letnie)

Stacjonarne