Uniwersytet Łódzki
MATEMATYKA:

MATEMATYKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 20)

ścisłe i techniczne

Opis studiów

Kierunek studiów MATEMATYKA prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on przeznaczony dla wszystkich uzdolnionych matematycznie studentów, zainteresowanych wykorzystaniem matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle. Ideą studiów na kierunku MATEMATYKA jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej matematyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z logiki i teorii mnogości, algebry, geometrii, topologii i analizy matematycznej, student uzyskuje konkretne umiejętności na wybranej specjalności.

Celem kształcenia na kierunku MATEMATYKA I stopnia jest:

Różnorodne formy zajęć, w tym między innymi zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu

Specjalności

Studia na specjalności  MATEMATYKA OGÓLNA I FINANSOWA umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy matematycznej i umiejętności posługiwania się tą wiedzą na poziomie licencjackim, a także dają wgląd w rozległą dziedzinę zastosowań matematyki w finansach: w tzw. matematykę bankową, w teorię inwestycji finansowych (analizę portfelową, analizę techniczną) w ocenę ryzyka inwestycyjnego

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów będziesz miał ogólne wykształcenie matematyczne, pozwalające kontynuować studia matematyczne lub pokrewne na poziomie magisterskim, będziesz także przygotowany do pracy na stanowiskach: analityka finansowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem finansowym, specjalisty ds. zarządzania wolnymi środkami. Możesz również pracować  w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, statystycznych lub ośrodkach badania opinii publicznej, a także w instytucjach, w których stosowane są metody matematyczne (zarówno teoretyczne, jak i komputerowe).

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
matematyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66