Uniwersytet Łódzki
INFORMATYKA:

INFORMATYKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

250 (min. 50)

ścisłe i techniczne

Opis studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku INFORMATYKA  na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczone są dla wszystkich kandydatów zainteresowanych wykorzystaniem informatyki w przyszłej pracy zawodowej, zarówno w firmach, jak i urzędach czy instytucjach edukacyjnych. Ideą studiów na kierunku Informatyka pierwszego stopnia jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej informatyki. Studia te gwarantują wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza przygotowaniem matematycznym i solidnymi podstawami z programowania, algorytmiki, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania, student uzyskuje też konkretne umiejętności na wybranej specjalności.

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA I stopnia jest:

 

Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

 

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

 

Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje m. in. z następującymi firmami: ABB, ACCENTURE, AEGON, ATOS, CERI, Comarch, Commerzbank, Citi, CMF, DBMS, ERICSSON, Focus Telecom, GFT, mBank, Transition Technologies. Część zajęć w toku studiów jest prowadzona przez specjalistów z tych firm.

 

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.

Specjalności

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności (wyjątek stanowią studia w języku angielskim – specjalność uruchamiana od pierwszego semestru):

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, tworzenia baz danych i zarządzania nimi oraz konfigurowania i bezpiecznego utrzymywania systemów i sieci komputerowych.

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacjach, procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych.

Absolwent tej specjalności ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych i umiejętność administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi.

Jest to odpowiednik informatyki ogólnej z zajęciami w języku angielskim. Dzięki temu absolwenci tej specjalności zyskają dodatkowy atut na rynku pracy.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Będąc absolwentem specjalności sieci komputerowe i przetwarzanie danych będziesz mógł zostać częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych, webmaster, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych. Będziesz też mógł pracować jako administrator sieci komputerowych, posiadający wiedzę teoretyczną z zakresu sposobu działania sieci, jak również umiejętności praktyczne związane z projektowaniem oraz tworzeniem sieci komputerowych.

 

Specjalność grafika komputerowa i projektowanie gier. Możesz w przyszłości pracować: w firmach programistycznych (projektowanie, implementacja i modyfikacja oprogramowania), w studiach graficznych i fotograficznych (tworzenie i obróbka obrazu), w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry komputerowe), przy produkcji filmowej i telewizyjnej (animacje komputerowe, efekty specjalne), przy projektowaniu stron internetowych (tworzenie szaty graficznej stron, tworzenie animacji, np. przy użyciu Macromedia Flash), w instytucjach naukowych (symulacje komputerowe).

Będąc absolwentem specjalności informatyka ogólna oraz computer science będziesz mógł być częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych, webmaster, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych.

Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych będziesz mógł również podjąć zawód nauczyciela informatyki. Dzięki studiom w języku angielskim łatwiej znajdziesz pracę w instytucjach międzynarodowych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
informatyka, matematyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wyboru specjalności Computer Science (Informatyka ogólna) kandydaci dokonują podczas rekrutacji.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66