Uniwersytet Łódzki
ANALIZA DANYCH:

ANALIZA DANYCH

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 10)

Kierunek włączony do projektu unijnego STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni – dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności.

ścisłe i techniczne

Opis studiów

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ od bieżącego roku akademickiego uruchamia interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH, będące kontynuacją studiów I stopnia. W programie studiów przewidziana jest duża liczba przedmiotów do wyboru, co pozwoli studentom rozwijać swoje zainteresowania oraz elastycznie dostosowywać zdobywane kwalifikacje do bieżących wymogów dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Duży nacisk będzie postawiony na umiejętności praktyczne. Program studiów był konsultowany z firmami z branży analizy danych: Accenture, Commerzbank, DBMS, Focus Telecom, Fujitsu, Transitions Technologies.

Ze względu na tematykę prowadzonych zajęć, przedmioty zostały podzielone na bloki, które stanowią pewne wyodrębnione moduły studiów, realizujące poszczególne cele kształcenia.

Bloki te przedstawiają się następująco:

Kierunek ANALIZA DANYCH II stopnia jest współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy rozwój uczelni”.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku ANALIZA DANYCH będą przygotowani do podjęcia pracy w firmach świadczących usługi analityczno-doradcze, w centrach badawczo-rozwojowych, w instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, urzędach statystycznych, średnich i dużych zakładach produkcyjnych, firmach z branży IT, a także ośrodkach badania opinii publicznej.

W szczególności absolwent kierunku ANALIZA DANYCH II stopnia będzie potrafił:

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów. W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66