Uniwersytet Łódzki
WOJSKOZNAWSTWO:

WOJSKOZNAWSTWO

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

WOJSKOZNAWSTWO jest nowym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Studia wojskoznawcze łączą dorobek i metody badawcze różnych dyscyplin naukowych. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie specjalistycznego wykształcenia tego rodzaju.

Studenci WOJSKOZNAWSTWA I stopnia:

W toku studiów omawiane są również zagadnienia z zakresu bronioznawstwa.

Ponadto adepci poznają współczesne struktury bezpieczeństwa narodowego i zgłębiają rolę ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych. Mają także możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji z dwóch języków obcych. Przyswajają wiedzę na temat polskich tradycji wojskowych, wychowania patriotycznego i dziedzictwa kulturowego.

Studia WOJSKOZNAWCZE są zatem doskonałą formą rozwoju dla osób związanych z ruchem rekonstrukcyjnym, pasjonatów zainteresowanych wojskiem i tych, którzy pragną podjąć pracę związaną z działaniami formacji mundurowych.

Obok wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. zajęcia poligonowe czy sztuki walki.

Absolwenci WOJSKOZNAWSTWA są przygotowywani do prowadzenia samodzielnych badań naukowych z zakresu historii wojskowości a także do pracy na rzecz wojska, organizacji proobronnych i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa narodowego.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent WOJSKOZNAWSTWA:

Ukończenie studiów licencjackich umożliwia absolwentowi zatrudnienie w:

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, język polski, geografia, matematyka, język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, język polski, geografia, matematyka, język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
drugi język obcy nowożytny, geografia, etyka, chemia, fizyka, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Punktacja na podstawie danych złożonych w wymaganych dokumentach.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31