Uniwersytet Łódzki
STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE (PROWADZONE WSPÓLNIE Z UNIWERSYTETEM W RATYZBONIE):

STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE (PROWADZONE WSPÓLNIE Z UNIWERSYTETEM W RATYZBONIE)

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

20

10 osób rekrutowanych w Uniwersytecie Łódzkim, 10 osób rekrutowanych w Uniwersytecie w Ratyzbonie

filologiczne

Opis studiów

Zasadnicze cele kształcenia

Studenci otrzymują 2 dyplomy: Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Ratyzbonie

Specjalności

Kierunek jest prowadzony bez specjalności. Na I roku studenci studiują razem z filologią germańską. Na II roku łączą kilka przedmiotów ze studentami z Ratyzbony, którzy wybierają także przedmioty na filologii polskiej lub kulturoznawstwie. III rok studenci studiują w Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie piszą pracę licencjacką.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Po kierunku STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język niemiecki (albo język polski lub inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język niemiecki w przypadku matury obcojęzycznej) UWAGA: wymagana znajomość języka polskiego
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 dla studentów rekrutowanych w UŁ, znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1 dla studentów rekrutowanych w UŁ i na poziomie min. C1 dla studentów rekrutowanych w UR.
III rok studiów studenci studiują w Uniwersytecie w Ratyzbonie w ramach programu ERASMUS plus, stypendia przyznawane są na co najmniej 1 semestr.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54