Uniwersytet Łódzki
KULTUROZNAWSTWO:

KULTUROZNAWSTWO

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

25 (min. 20)

filologiczne

Opis studiów

Studia kulturoznawcze to interdyscyplinarne studia humanistyczne dla osób, które pragną nabyć wszechstronną wiedzę o różnych obszarach kultury nie chcąc się ograniczać do jednej wąskiej dziedziny.

Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające nabyć orientację w obszarze najważniejszych problemów kultury współczesnej, sposobów rozumienia i badania zjawisk kulturowych. Równie istotne jest rozwijanie zdolności w obszarze krytycznego myślenia i komunikowania się.

Ponadto, dzięki przedmiotom obowiązkowych oraz licznym przedmiotom fakultatywnym z oferty całego Instytutu (również dla innych kierunków), studia kulturoznawcze pozwalają nabyć podstawową orientację w obszarze filmu, mediów, literatury i sztuki współczesnej. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy w wielu środowiskach pracy (pracy w grupie, komunikacji, przygotowywania i prezentowania projektów). Daje też orientację w zagadnieniach prawnych i praktycznych dotyczących działalności kulturalnej i pozyskiwania środków finansowych.

Studenci kulturoznawstwa mogą odbywać praktyki zawodowe w wiodących instytucjach kultury takich jak teatry, muzea, galerie, kina czy wydawnictw oraz w organizacjach pozarządowych działających w obszarze kultury (m.in. przy organizacji festiwali). Oferujemy możliwość zagranicznych wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus oraz wymiany międzyuczelnianej w ramach programu MOST.

Instytut Kultury Współczesnej swoją tradycją sięga lat 50. XX wieku i jest jednym z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych ośrodków kulturoznawczych w Polsce. Zajęcia prowadzone przez znanych polskich humanistów i pracowników najważniejszych instytucji kulturalnych w Łodzi i regionie (m.in. Muzeum Sztuki, Centrum Dialogu im. M. Edelmana, Gazeta Wyborcza, Miejska Galeria Sztuki i in.).

Specjalności

KULTUROZNAWSTWO nie prowadzi specjalizacji. W odpowiedzi na potrzeby studentów oraz sygnały płynące od pracodawców obecny program uelastycznia ofertę zajęć fakultatywnych. Od II do VI semestru studenci/studentki mają możliwości wyboru 3 kursów w semestrze (samodzielnie lub w porozumieniu z opiekunem naukowym), co pozwala im podążać za własnymi zainteresowaniami oraz samodzielnie kształtować ścieżkę rozwoju naukowego. Dzięki temu nie ma potrzeby podejmowania decyzji o dalszym kierunku kształcenia już na wczesnym etapie studiów. Studia pomyślane są w taki sposób, aby umożliwiać realizację indywidualnych i różnorodnych zainteresowań.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwentki i absolwenci KULTUROZNAWSTWA posiadają szeroką, nie ograniczającą się do jednej dziedziny wiedzę o kulturze i sztuce (literaturze, filmie, teatrze, nowych mediach i sztukach wizualnych) oraz sektorze kultury i branży kreatywnej. Umieją samodzielnie zdobywać i przetwarzać informacje, opracowywać teksty, pracować w grupie i organizować wydarzenia kulturalne. Mają wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Ich najważniejszym atutem są: wszechstronność, elastyczność i zdolność przetwarzania informacji z różnych obszarów.

Absolwenci i absolwentki KULTUROZNAWSTWA są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze kultury oraz branży kreatywnej. Mogą (i losy dotychczasowych absolwentów to potwierdzają) zajmować się public relations, pracować w agencjach kreatywnych, organizować wydarzenia kulturalne i działać w szeroko pojętym obszarze animacji i edukacji kulturalnej.

Mogą ponadto z powodzeniem podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku humanistycznym i społecznym.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54