Uniwersytet Łódzki
INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

filologiczne

Opis studiów

Studia mają na celu przygotowanie studentów do zarządzania informacją (wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, porządkowania, dokumentowania, projektowania, przetwarzania itp. informacji) głównie w sektorze biznesu, ale nie tylko – również wszędzie tam, gdzie mogą się takie kompetencje okazać przydatne; ponadto przygotowywany jest do płynnego posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem Business English.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, cztery przedmioty (np. Problems of Informatology in English, Conference and Events Organisation)  – w języku angielskim. Studenci odbywają praktyki w firmach biznesowych np. Ericsson lub bibliotekach naukowych/publicznych (w zależności od wyboru specjalizacji).

Specjalności

W ramach studiów przewidziano dwie specjalizacje:

1) Architektura informacji  dla studentów preferujących pracę z zakresu zarządzania informacją w sektorze biznesu i nie tylko.

2)Nowoczesne bibliotekarstwo dla studentów preferujących pracę związaną z bibliotekami naukowymi i publicznymi.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Kształcenie na kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim ma na celu:

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54