Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA:

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

35 (min. 15)

filologiczne

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA łączą długą tradycję słowianoznawstwa z nowocześnie pojmowaną slawistyką. Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) odbywa się intensywna nauka dwóch kierunkowych języków słowiańskich. Lektoraty prowadzone są zarówno przez native-speakerów, jak i Polaków doskonale znających poszczególne języki. Studia te związane są ponadto z poznawaniem literatury, historii i kultury krajów słowiańskich. Studenci slawistyki na Uniwersytecie Łódzkim mają także do wyboru kilka specjalizacji o charakterze praktycznym.

Ostateczna decyzja o uruchomieniu grup z konkretnymi językami zapadnie we drugiej połowie września 2021 roku, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Specjalności

Specjalność: języki słowiańskie w turystyce i biznesie

Studenci uczą się dwóch języków słowiańskich do poziomu co najmniej B2; zdobywają ogólną wiedzę o literaturze, kulturze i historii obszaru słowiańskiego i bałkańskiego; podstawową wiedzę z zakresu turystyki ogólnej; umiejętności w zakresie specjalistycznego języka turystyki oraz biznesu odpowiednich obszarów słowiańskich; kompetencje do posługiwania się językiem specjalistycznym w działalności związanej z turystyką oraz biznesem. Mogą podjąć pracę w placówkach kulturalnych oraz podmiotach gospodarczych, gdzie niezbędne są podstawowe kwalifikacje filologiczne z zakresu odpowiednich języków, w tym znajomość leksyki biznesowej oraz leksyki z branży turystycznej.

Specjalności językowe:

Studenci uczą się dwóch języków słowiańskich do poziomu co najmniej B2; zdobywają ogólną wiedzę o literaturze, kulturze i historii obszaru słowiańskiego i bałkańskiego; rozwijają znajomość dodatkowego (trzeciego) języka obcego do poziomu co najmniej B1 (lub angielskiego do poziomu co najmniej B2). Mogą podjąć pracę w placówkach kulturalnych oraz podmiotach gospodarczych, gdzie niezbędne są podstawowe kwalifikacje filologiczne z zakresu odpowiednich języków.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada kompetencje ułatwiające mu podjęcie pracy w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego, w turystyce, w instytucjach kultury i administracji, w relacjach biznesowych – wszędzie tam, gdzie pożądana jest znajomość języków i kultur słowiańskich. Wykształceniu językowemu towarzyszy wszechstronna wiedza z zakresu literatury, dziejów i kultury Słowian. W zależności od wybranej specjalności, absolwenci osiągają wiedzę i umiejętności kluczowe dla wykonywania rozmaitych zawodów – od pilota wycieczek po pracownika biznesu międzynarodowego.

Absolwent studiów licencjackich może kontynuować naukę na studiach magisterskich filologii słowiańskiej, jak również na innych kierunkach studiów II stopnia.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, WOS, drugi język obcy, filozofia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54