Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA GERMAŃSKA:

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 20)

język niemiecki średniozaawansowany (B1) lub od podstaw, drugi język zaawansowany (angielski) lub od podstaw (francuski, hiszpański, włoski).

humanistyczne

Opis studiów

Studiujący na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA poznają język niemiecki oraz kulturę i literaturę krajów niemieckojęzycznych. Naukę języka niemieckiego można zacząć od podstaw lub od poziomu średniozaawansowanego. Wszyscy studenci zaczynają od I semestru naukę języka obcego (poziom zaawansowany lub podstawowy jako lektorat). Po II semestrze studiujący kontynuują naukę języka niemieckiego od poziomu średniozaawansowanego ze specjalizacją językoznawczo-literaturoznawczą lub wybierają specjalność z drugim językiem obcym.

Specjalności

Studiujący na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA zdobywają umiejętności językowe na poziomie C1 i C1+ dla języka niemieckiego (w zależności od poziomu wyjściowego) oraz w zależności od wybranej specjalności językowej B1/B2 dla drugiego języka obcego uczonego od podstaw i B2+/C1 dla języka angielskiego.

Specjalność językowa daję dobrą znajomość dwóch języków obcych. Studenci zdobywają ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu kultury, literatury i gramatyki języka niemieckiego oraz drugiego języka obcego w stopniu podstawowym. Daje to kompetencje poszukiwane na rynku pracy, szczególnie w dużych firmach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, w sektorze kultury, instytucjach samorządowych etc.

Specjalizacja językoznawczo-literaturoznawcza pozwala pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: językoznawstwa i literaturoznawstwa będąc bardzo dobrą podstawą do pracy w mediach i instytucjach kultury oraz placówkach administracji

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA osiąga w zależności od poziomu wyjściowego dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego: na poziomie C1 lub C1+ według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Ma ponadto dobrą znajomość kultury i życia społecznego oraz politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego (Niemiec, Austrii i Szwajcarii). Wiedza i umiejętności pozwalają po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu licencjata podjęcie pracy w instytucjach i firmach, które wymagają znajomości języka niemieckiego oraz znajomości specyfiki krajów niemieckojęzycznych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język niemiecki (albo inny język obcy)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
historia, WOS, język łaciński lub grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.
Przypisanie do grup językowych będzie zależeć od poziomu znajomości języka.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54