Uniwersytet Łódzki
DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE:

DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 25)

filologiczne

Opis studiów

Zasadnicze cele kształcenia:

Specjalności

Po 2 semestrze studenci wybierają z trzech specjalności (język francuski, niemiecki i rosyjski od podstaw):

Wszystkie specjalności przewidują pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości języka, kultury oraz mediów wybranego obszaru językowego.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Po DZIENNIKARSTWIE MIĘDZYNARODOWYM I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie:

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, filozofia, geografia, matematyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagania wstępne, oczekiwania kompetencje kandydata: znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej. Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54