Uniwersytet Łódzki

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

tel.:+48 42 665 51 06,

fax:+48 42 665 52 54

e-mail:filolog@uni.lodz.pl

www.filolog.uni.lodz.pl

Więcej informacji o wydziale

Tradycja

Bogata tradycja katedr filologicznych w Uniwersytecie Łódzkim, działających od samego początku jego istnienia, sięga czasów międzywojennej działalności Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zapoczątkowane w latach 40. XX wieku przez wybitnych profesorów Wydziału Filologicznego UŁ kierunki badań są kontynuowane do dziś, a ich doskonały warsztat badawczy stał się udziałem znakomitych uczniów, którzy obecnie stanowią kadrę Wydziału.

Nowoczesność

Studenci Wydziału Filologicznego UŁ mają do dyspozycji dobrze wyposażone biblioteki i pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. W Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje komputerowy system obsługi studentów, dzięki któremu studenci mają m.in. możliwość zapisywania się do grup zajęciowych za pośrednictwem sieci internetowej. Oferta dydaktyczna Wydziału Filologicznego doskonale odpowiada współczesnym zapotrzebowaniom na rynku pracy, a funkcjonujący Europejski System Transferu Punktów Kredytowych pozwala na realizację części programu kształcenia także w zagranicznych uczelniach partnerskich.

Profesjonalizm

Obecnie pracuje na Wydziale Filologicznym ponad 320 nauczycieli akademickich, w tym 33 profesorów tytularnych, ponad 50 doktorów habilitowanych i ponad 130 doktorów. Kierunki Wydziału Filologicznego posiadają certyfikaty, przyznane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich i przez Państwową Komisję Akredytacyjną, które poświadczają wysoką jakość kształcenia. Wydział Filologiczny UŁ bardzo dużą wagę przykłada do wysokiego poziomu kształcenia w zakresie języków obcych, dzięki czemu absolwenci Wydziału są także atrakcyjnymi pracownikami dla firm zagranicznych, które inwestują w Łodzi.

Współpraca

Wydział Filologiczny UŁ współpracuje z licznymi uczelniami oraz ośrodkami badawczo-naukowymi w Polsce i za granicą, jest również organizatorem wielu konferencji międzynarodowych. W ramach programu LLP-Erasmus studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne i studiowanie przez semestr w znanych ośrodkach akademickich, m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech, Szwecji, Niemczech czy w Turcji.

Rozwój

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oferuje możliwość twórczego rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności studentów. Bogata oferta zajęć do wyboru oraz działalność licznych kół naukowych nie pozostawiają nikogo bez możliwości kształtowania własnych talentów. W ramach Wydziału Filologicznego UŁ funkcjonuje m.in.: Dialektologiczne Koło Naukowe; Koło Naukowe Filmoznawców; Studenckie Koło Naukowe
Teatrologów; Koło Naukowe Antropologów Literatury; Koło Naukowe Teoretyków Kultury; Filologiczne Koło Naukowe; Koło Naukowe Młodych Klasyków; Koło Naukowe Antycznej Translatoryki; Koło Naukowe im. Św. Św. Cyryla i Metodego; Koło Naukowe Germanistów; Koło Naukowe Bibliotekoznawców; Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów; Koło Naukowe im. Geofreya Chaucera; Językoznawcze Koło Naukowe Gavagai; Studenckie Koło Naukowe Open Boat; Koło Naukowe Romanistów; Kulturologiczne Koło Młodych Rusycystów; Studenckie Koło Naukowe The United Students Association; Koło Naukowe PR Kreatywni; Dziennikarskie Koło Naukowe; Koło Naukowe Humor, Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa Sportowego, Koło Krytyków Filmowych oraz Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Media-Art-Society.

Kreatywność

Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych powoduje, że Wydział Filologiczny kształci ludzi wszechstronnych i kreatywnych. Na zajęciach duży nacisk kładziemy na cenione dziś przez pracodawców umiejętności miękkie, dlatego trenujemy pracę w grupie, rozwijamy zdolność rozwiązywania problemów, zdolności interpersonalne i autoprezentacyjne. Nasi absolwenci potrafią odnaleźć się w każdej branży, co daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne