Uniwersytet Łódzki

Wydział Chemii

Wydział Chemii

91-403 Łódź, ul. Tamka 12

tel.:(42) 635 57 44, (42) 635 57 43,

e-mail:dziekanat@chemia.uni.lodz.pl

www.chemia.uni.lodz.pl

Więcej informacji o Wydziale

Mamy szeroką ofertę edukacyjną, kształcimy na 3 kierunkach i 3 specjalnościach studiów pierwszego stopnia tzw. licencjackich w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz:

Czym dysponujemy?

  • kadrą dydaktyczną zapewniającą wysoki poziom naukowy,
  • kontaktami z licznymi ośrodkami naukowymi m.in. w Oxfordzie, Paryżu, Lyonie, Rennes, Montpellier, Nancy, Caen, Cachan, Berkeley, Chicago, Milwaukee, Winson-Salem, Hamilton, Lanzhou (Chiny), Berlinie, Jenie, Giessen, Zurichu, Valencji, Moskwie, Iwanowie,
  • grantami Narodowego Centrum Nauki, Fundacji Nauki Polskiej, grantami zagranicznymi (m.in. Unii Europejskiej, NATO , Fundacji Humboldta, Region Rhone-Alpes),
  • nowymi i nowocześnie wyposażonymi laboratoriami,
  • unikatową aparaturą (mikroskopy tunelowe, chromatografy gazowe, spektrofotometry),
  • sieciami komputerowymi, z dostępem do chemicznych baz danych (Reaxys, Chemical Abstracts itp.).

Wysoką jakość kształcenia na kierunku chemicznym potwierdziło uzyskanie przez nas w 2008 roku międzynarodowej akredytacji European Chemistry Thematic Network i UKA – Eurobachelor Label i Euromaster Label oraz akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie)

Stacjonarne

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne