Uniwersytet Łódzki
BUSINESS MANAGEMENT:

BUSINESS MANAGEMENT
(studia w języku angielskim)

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

35 (min. 35)

STUDIA PŁATNE

humanistyczne

Opis studiów

Studia płatne

Zadbaj o rozwój swojej kariery zawodowej i wybierz studia w języku angielskim – BA in Business Management. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z obszaru zarządzania: finansów, rachunkowości, ekonomii, marketingu, prawa. Jednocześnie będziesz stale udoskonalać swój warsztat posługiwania się językiem angielskim. Praca zespołowa i przygotowywanie projektów wyposażą Cię w cenione na rynku pracy umiejętności współpracy i komunikacji. Dzięki takiemu połączeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji swobodnie odnajdziesz się w każdej firmie funkcjonującej w międzynarodowym środowisku. Studia pomogą Ci także lepiej radzić sobie z prowadzeniem własnej działalności i rozwijać ją poza granicami kraju.

Język wykładowy: angielski

Zajęcia na kierunku BUSINESS MANAGEMENT prowadzone są całkowicie w języku angielskim, przy wykorzystaniu aktualnych podręczników i materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji biznesowej oferowanych przez wiodące wydawnictwa. Dzięki temu studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego specjalistycznego.

Zajęcia z praktykami i wykładowcami z uczelni zagranicznych

W programie studiów znajdują się zajęcia prowadzone przez zaproszonych profesorów uczelni zagranicznych oraz praktyków zajmujących kierownicze stanowiska w korporacjach biznesowych.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy

Umiejętności:

Kompetencji personalnych i społecznych:

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
biologia, fizyka, historia, matematyka
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26
rekrutacjawz@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 50 51, 635 51 22,
fax: (42) 635 53 06