Uniwersytet Łódzki
ANALITYKA BIZNESU:

ANALITYKA BIZNESU

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 35)

humanistyczne

Opis studiów

Umiejętność przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych, w tym analizy sytuacji finansowej i pozycji rynkowej, jest warunkiem koniecznym do  podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych i strategicznych w firmach. Szeroko pojęta analiza biznesowa znajduje zastosowanie w każdej firmie, zarówno w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak i w spółce giełdowej. Dzięki studiom na kierunku ANALITYKA BIZNESU zdobędziecie wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania kompleksowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Studia na tym kierunku przygotują Was do pracy na stanowiskach analityków w dużych i małych firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziecie również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu kierunku ANALITYKA BIZNESU absolwenci potrafią sporządzać projekcje finansowe dla firm, dokonywać analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, analizować opłacalność projektów inwestycyjnych, przygotować plan marketingowy związany z wprowadzaniem nowego produktu na rynek, określić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w branży. Ponadto są przygotowani do pracy na samodzielnych stanowiskach analityków, doradców finansowych, specjalistów ds. analizy rynku jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy

Umiejętności

Kompetencji personalnych i społecznych

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26
rekrutacjawz@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 50 51, 635 51 22,
fax: (42) 635 53 06