Uniwersytet Łódzki
PRAWO:

PRAWO

Jednolite studia magisterskie

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

250 (min. 80)

prawne i społeczne

Opis studiów

Studia te przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagających gruntownej wiedzy prawniczej.

Ukończone studia prawnicze to wiele możliwości spełnienia zawodowego. Absolwent prawa może się ubiegać o aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną, albo podjąć pracę w:

Specjalności

Po trzecim roku, studenci wybierają jedną z następujących specjalizacji:

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent PRAWA potrafi skutecznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne, jak również analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Ponadto potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Absolwent PRAWA potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. W trakcie nauki studenci mogą rozwijać umiejętności praktyczne i pogłębiać wiedzę działając w licznych organizacjach studenckich, w tym w Klinice Prawa, w której pod okiem wykładowców mogą udzielać pierwszych porad prawnych, a także brać czynny udział w symulacji procesów sądowych, w znajdującej się na terenie Wydziału Sali Rozpraw.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, geografia, matematyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski*
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

* dla obywateli polskich lub osób posiadających kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 46 48,
fax: (42) 635 47 85