Uniwersytet Łódzki
ADMINISTRACJA:

ADMINISTRACJA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

200 (min. 40)

prawne i społeczne

Opis studiów

Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania.

Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w:

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów administracyjnych potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji. Potrafi analizować i interpretować teksty prawne i naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych, w celu rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych, wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku ADMINISTRACJA – w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych – jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania z zakresu administracji, zajmowania różnych stanowisk, pełnienia różnego rodzaju funkcji i ról

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same jak na studia stacjonarne – kierunek ADMINISTRACJA.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 46 48,
fax: (42) 635 47 85