Uniwersytet Łódzki

Wydział Matematyki i Informatyki

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

90-238 Łódź, ul. Banacha 22

tel.:(42) 635 59 49,

fax:(42) 635 42 66

e-mail:facmath@math.uni.lodz.pl

www.math.uni.lodz.pl

Więcej informacji o wydziale

Posiadamy profesjonalną kadrę naukowo – dydaktyczną. Spośród 103 pracowników, aż 24 to samodzielni pracownicy naukowi: profesorowie i doktorzy habilitowani. Wysoki poziom kadry Wydziału umożliwia prowadzenie nie tylko studiów licencjackich i magisterskich, ale również doktoranckich i podyplomowych.

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ posiada bardzo dobrą bazę lokalową: wiele sal wykładowych, pracownie audiowizualne, mamy też rozbudowaną infrastrukturę informatyczną. Wszystkie komputery włączone są do sieci, dając dostęp do Internetu i poczty elektronicznej. Do dyspozycji studentów oddanych jest 9 pracowni komputerowych oraz dodatkowa informatyczna pracownia obrazu i dźwięku. Do pracy indywidualnej udostępniona jest jedna z pracowni oraz komputery na korytarzach. Studenci Wydziału mają także możliwość pracy na prywatnych komputerach przenośnych w sieci przewodowej lub wi-fi. Nasz budynek jest usytuowany blisko akademików i innych budynków uniwersyteckich. Studenci prawie wszystkie zajęcia poza sportowymi odbywają w jednym miejscu. Budynek jest przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada podjazd dla wózków oraz windę.

Studia stacjonarne na kierunkach matematyka i informatyka prowadzone są w oparciu o Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Studenci mają możliwość studiowania za granicą w ramach programu SOKRATES/ERASMUS. Dzięki systemowi punktowemu ECTS od drugiego roku studiów studenci mogą też wybierać część przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wszystkie specjalności na studiach stacjonarnych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ dla studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2008-2011, należą do kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracujemy także z innymi wydziałami UŁ, m.in. współrealizując dla rozpoczynających studia w 2013r. projekt Infogeolog.

Przy Wydziale Matematyki i Informatyki od 2012 roku działa Rada Biznesu, dzięki której ściślej współpracujemy z pracodawcami z regionu łódzkiego, m.in. z największymi firmami IT z Łodzi. Dzięki tej współpracy studenci uczeni są najnowszych trendów w informatyce, uczestniczą w praktykach i stażach, zdobywają certyfikaty oraz mają łatwiejszy start w pracy zawodowej.

Na Wydziale odbywa się wiele ciekawych wolnych wykładów, imprez, konferencji oraz spotkań z przedstawicielami firm. Wydział jest posiadaczem licencji MSDNA , w ramach której studenci mogą nieodpłatnie instalować na komputerach prywatnych oprogramowanie firmy Microsoft udostępniane w ramach tej licencji.
Na Wydziale działają aktywnie koła naukowe:

  • Stowarzyszenie Fascynatów Matematyki,
  • Towarzystwo Rozumnych i Absolutnie Doskonałych Aktuariuszy (TRIADA ),
  • Studenckie Koło Naukowe MAKLER
  • Koło Naukowe Grupy Innowacyjnych Technologii (GIT )
  • Studenckie Centrum Informatyczne.

Skupiają one w swych szeregach studentów pragnących realizować swoje zainteresowania i pasje w czasie organizowanych przez siebie dodatkowych zajęć, konferencji, konkursów czy obozów naukowych. Troje spośród naszych absolwentów zdało jeszcze na studiach wszystkie egzaminy na aktuariusza. Ważnym spoiwem życia studenckiego jest działalność Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, która współpracuje w wielu sprawach z Radą Wydziału oraz wnosi duży wkład w integrację braci studenckiej.

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ posiada bogaty księgozbiór o tematyce matematycznej i informatycznej (ok. 39 tys. vol.), a także wiele tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Biblioteka oferuje dostęp on-line do wielu czasopism oraz do bazy „Mathematical Reviews”.

Na terenie Wydziału znajduje się bufet, w którym można zarówno zjeść małe co nieco, jak i zamówić obiad, a w czasie przerw można odetchnąć na ławeczce na przytulnym patio.

Więcej informacji o Wydziale: www.math.uni.lodz.pl

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia I stopnia (inżynierskie 3,5-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)