Uniwersytet Łódzki
RELIGIOZNAWSTWO:

RELIGIOZNAWSTWO

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 25)

humanistyczne

Opis studiów

RELIGIOZNAWSTWO I stopnia to nowy, autorski, interdyscyplinarny kierunek, realizowany przez łódzkich historyków, filozofów, archeologów, etnologów, antropologów i historyków sztuki. Przygotowany tak, by dobrze czuli się na nim zarówno wierzący, jak i agnostycy i ateiści. Podejmujący na nim naukę zdobędą podstawową wiedzę na temat głównych systemów religijnych, ich historii i różnorodnej tradycji. Zostaną także zapoznani z najważniejszymi współczesnymi nurtami i ruchami religijnymi. Zdobyta wiedza winna sprzyjać krytycznemu odnoszeniu się do stereotypów i służyć postawom tolerancji, a w konsekwencji przygotować do aktywnego uczestnictwa w komunikacji międzykulturowej.

Ponad połowa przedmiotów jest wybierana przez studentów zgodnie z ich zainteresowaniami.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku będą przygotowani przede wszystkim do podejmowania dalszych studiów humanistycznych II stopnia oraz będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytucjach edukacyjno-kulturowych oraz w szeroko pojętych mediach.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, geografia, język polski, język angielski, matematyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, geografia, język polski, język angielski, matematyka
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, WOS, geografia, język polski, język angielski, biologia, matematyka, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, drugi język obcy
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31