Uniwersytet Łódzki
OKCYDENTALISTYKA:

OKCYDENTALISTYKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

OKCYDENTALISTYKA jest nowatorskim kierunkiem studiów humanistycznych, który znajduje się w ofercie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ od roku akademickiego 2012/13.

Nazwa pochodzi od słowa „Okcydent’”, czyli Zachód. Celem edukacyjnym jest dogłębne badanie rozwoju i osiągnięć cywilizacji zachodniej w wielu jej wymiarach.

Program studiów grupuje wiedzę w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych, dzięki czemu zajęcia są ze sobą powiązane, ale realizują elementy różnych dziedzin humanistycznych. Studenci zyskują podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej i obyczajów.

Zdobywają również orientację historyczną dotyczącą najważniejszych wydarzeń i procesów w obszarze polityki, stosunków społecznych oraz gospodarki.

OKCYDENTALISTYKĘ wyróżniają następujące metody dydaktyczne:

Studia realizują 11 takich modułów. Moduły te są każdorazowo skupione wokół odrębnego zagadnienia (np. modernizacje Zachodu, kultura a wojna, dyskurs ucieleśnienia) i ukazują, jak wykształcały się i ewoluowały właściwe dla cywilizacji Zachodu formy organizacji politycznej i społecznej, jakie formy świadomości filozoficznej i religijnej im odpowiadały, a także w jaki sposób sztuka odzwierciedlała ów czas;

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

OKCYDENTALISTYKA wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności, które pozwalają łączyć zrozumienie przeszłości z zainteresowaniem teraźniejszością, a także przyszłością. Kształci zdolność namysłu ponad podziałami – społecznymi, politycznymi czy kulturowymi – w obrębie Zachodu.

Aktywizujące metody dydaktyczne gwarantują efektywne wykorzystanie wiedzy. Przekazywana jest ona zarówno tradycyjnymi sposobami, w mowie i piśmie, jak i z użyciem technik multimedialnych, czy we współpracy z instytucjami kultury.

Studenci mobilizowani są również do samodzielnego zdobywania wiedzy, wskazuje się im efektywne techniki pozyskiwania informacji i opracowywania danych. Wdrażani są od samego początku do pracy zespołowej poprzez udział w realizacji projektów, w warsztatach, dyskusjach. Rozwijają kulturę logiczną, umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz umiejętność analizy rozmaitych przejawów kultury.

OKCYDENTALISTYKA wzbudza zainteresowanie otaczającą rzeczywistością, propaguje pluralizm i otwartość, krytyczny namysł, metodyczność i odpowiedzialność. Sprzyja możliwości zatrudnienia jako wykwalifikowanego pracownika sektora kultury i mediów, animatora kultury, krytyka sztuki, dziennikarza czy polityka.

Student zyskuje optymalne przygotowanie do uszczegółowienia i kontynuowania studiów humanistycznych na poziomie magisterskim w zakresie historii, filozofii, historii sztuki, archeologii, etnologii, studiów politologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski, historia, WOS
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
matematyka, biologia, filozofia, historia sztuki
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31