Uniwersytet Łódzki
HISTORIA SZTUKI:

HISTORIA SZTUKI

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

40 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

Studia z HISTORII SZTUKI pozwalają na uzyskanie wszechstronnego wykształcenia humanistycznego. Ich przedmiotem jest osadzona w szerszym kontekście analiza dzieł sztuki i architektury, która umożliwia pełniejsze zrozumienie ważnych procesów i przemian historycznych, społecznych, jak i politycznych.

W trakcie studiów student zyskuje wiedzę zarówno na temat zagadnień dotyczących przeszłości, jak i aktualnych, istotnych przemian artystycznych, oraz procesów zachodzących we współczesnej architekturze i przestrzeni miejskiej.

Wykształcone podczas studiowania kompetencje pozwalają studentom twórczo spojrzeć na otaczającą rzeczywistość oraz uczą krytycznego myślenia.

Program studiów obejmuje zróżnicowane formy zajęć o charakterze teoretycznym, konwersatoryjnym, warsztatowym i analityczno-praktycznym.

Studenci uczestniczą również w wyjazdach do ważnych pod względem artystycznym miejsc w Polsce i za granicą.

Dzięki współpracy z organizacjami kultury studia stwarzają możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności podczas praktyk w znanych muzeach i instytucjach związanych ze światem sztuki. Zdobyte w ten sposób doświadczenie sprzyja późniejszemu rozwojowi zawodowemu.

W trakcie zajęć terenowych (inwentaryzacyjnych) studenci szlifują umiejętności praktyczne, a swoją pracą przyczyniają się do zachowania ważnych dla regionu zabytków.

Dzięki możliwości wyboru zajęć fakultatywnych, student co roku ma szansę wybrać przedmioty, które odpowiadają jego zainteresowaniom. Moduły obejmują różnorodną tematykę, w tym:

Zajęcia, wykłady i kursy specjalizacyjne zostały podzielone na pięć epok-okresów. Na I roku, student poznaje sztukę starożytną i średniowieczną. Na kolejnym zgłębia sztukę nowożytną (renesans i barok). Na ostatnim roku zajęcia dotyczą sztuki od początków XIX w. do czasów współczesnych. Istotną rolę odgrywa blok zajęć przybliżających warsztat historyka sztuki, podczas których student może poznać wszystkie potrzebne w pracy narzędzia (terminologię, chronologię, techniki sztuk plastycznych, warsztat pisarski).

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej oraz pozaeuropejskiej od czasów starożytnych po współczesność. Dzięki temu może z powodzeniem opracowywać dokumentację zabytków i przygotowywać wystawy. Wyniesiona ze studiów wiedza dotycząca sztuki i kultury sprawia, że absolwenci mogą wybierać spośród różnych możliwości rozwoju kariery, w zależności od ich zainteresowań.

Oprócz instytucji kultury takich jak muzea, fundacje, galerie, absolwent historii sztuki świetnie sprawdzi się w roli dziennikarza, a nawet nauczyciela. Studia pierwszego stopnia przygotowują do podjęcia studiów magisterskich.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski, historia, historia sztuki
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
geografia, matematyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31