Uniwersytet Łódzki
HISTORIA SZTUKI:

HISTORIA SZTUKI

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

Studia II stopnia na kierunku HISTORIA SZTUKI pozwalają pogłębić wiedzę na temat historii i znaczenia dzieł sztuki, będących wytworami różnych obszarów kulturowych. Studia poszerzają wiedzę i rozbudowują warsztat historyka sztuki, znawcy kultury i zabytkoznawcy.

Praktyczne umiejętności zawodowe studenci rozwijają wybierając zajęcia specjalizacyjne z zakresu m.in.:

Ze względu na znaczną liczbę zajęć o charakterze fakultatywnym, studenci mają możliwość swobodnego kształtowania swojego programu, dostosowując go do indywidualnych potrzeb i zainteresowań, a także planów zawodowych.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzymujący dyplom magistra HISTORII SZTUKI, posiada wiedzę z zakresu historii sztuki powszechnej i polskiej od czasów starożytnych po współczesność.

Jest przygotowany do pracy naukowej w:

Ukierunkowanie, związane z przyszłym zawodem jest przeprowadzane w ramach zajęć specjalizacyjnych.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/magisterskich) kierunku historia sztuki lub studiów I stopnia lub magisterskich innego kierunku: obszaru nauk humanistycznych, obszaru sztuki, obszaru nauk technicznych (architektura i urbanistyka).

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów I stopnia lub studiów magisterskich.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31