Uniwersytet Łódzki
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA:

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA oferują wiedzę o kulturze i wykształcenie w zakresie podstawowej znajomości i krytycznej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym świecie.

Studenci

Specyfika studiów etnologicznych i antropologicznych (ich bezsprzecznie empiryczny charakter) związana jest z funkcjonowaniem zajęć zapewniających studentom możliwość zdobycia i wykorzystania w praktyce umiejętności przydatnych w ich późniejszej pracy zawodowej. Są to m.in.:

 

Zakończeniem tego etapu studiów jest napisanie pracy licencjackiej i złożenie licencjackiego egzaminu, po którym otrzymuje się dyplom licencjata.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Wykształcenie etnologiczne i antropologiczne toruje wiele ścieżek kariery, w których pożądane są kompetencje, umiejętności i wiedza, jakie zdobywają studenci tego kierunku, m.in.: ciekawość świata połączona z profesjonalnym przygotowaniem do jego badania, otwartość wobec nowych sytuacji, dialog, myślenie krytyczne. Losy absolwentów etnologii i antropologii kulturowej to otwarty katalog możliwości uprawiania zawodu antropologa.

Absolwenci znajdują swoje miejsce w:

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia, matematyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia, matematyka
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
geografia, historia, historia sztuki, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31