Uniwersytet Łódzki
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA:

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

Program studiów II stopnia (magisterskich) obejmuje dwa lata, w czasie których studenci uzyskują pogłębioną wiedzę dotyczącą sposobów badania kultury i jej interpretacji, oferowanej zarówno przez klasyczną, jak i współczesną etnologię i antropologię kulturową.

Studenci:

Specyfika studiów ETNOLOGICZNYCH I ANTROPOLOGICZNYCH (ich bezsprzecznie empiryczny charakter) związana jest z funkcjonowaniem zajęć zapewniających studentom możliwość zdobycia i wykorzystania w praktyce umiejętności, przydatnych w ich późniejszej pracy zawodowej.

Są to m.in.:

W ramach programu studiów II stopnia student uczestniczy w zajęciach bloku przedmiotów obowiązkowych oraz wybiera zajęcia w ramach tematycznych modułów.

Zakończeniem tego etapu studiów jest napisanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu magisterskiego, po którym otrzymuje się dyplom magistra.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Wykształcenie ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE toruje wiele ścieżek kariery, w których pożądane są kompetencje, umiejętności i wiedza, jakie zdobywają studenci tego kierunku, m.in.: ciekawość świata połączona z profesjonalnym przygotowaniem do jego badania, otwartość wobec nowych sytuacji, dialog, myślenie krytyczne. Losy absolwentów etnologii i antropologii kulturowej to otwarty katalog możliwości uprawiania zawodu antropologa.

Absolwenci znajdują swoje miejsce w:

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku absolwentów studiów magisterskich).

 

 

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31