Uniwersytet Łódzki
ARCHEOLOGIA:

ARCHEOLOGIA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

ARCHEOLOGIA to dyscyplina nauki zajmująca się wieloaspektowym poznawaniem kultury ludzkiej poprzez badania jej reliktów, zarówno tych najdawniejszych, jak i współczesnych.

Warsztat naukowy archeologii opiera na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami. ARCHEOLOGIA to najbardziej dosłowna i namacalna forma podróży w czasie. Poznając materialne przejawy działalności człowieka, odczytujemy jej kulturowy i historyczny kontekst. Stajemy się ludźmi świadomymi przeszłości, co pozwala nam lepiej rozumieć teraźniejszość i przewidywać przyszłość.

Zasadnicze cele kształcenia to:

Wymagane kompetencje kandydatów na studia: znajomość historii na poziomie matury rozszerzonej oraz zainteresowanie przeszłością

Zakończeniem tego etapu studiów jest napisanie pracy licencjackiej i złożenie licencjackiego egzaminu, po którym otrzymuje się dyplom licencjata.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Po studiach archeologicznych I stopnia (licencjackich) absolwent uzyskuje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, takie jak rozbudowane zainteresowania i zdolność rozwiązywania złożonych problemów. Pozwala mu to dobrze odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.

Absolwenci zatrudniani są w:

Ponadto dysponują tzw. kompetencjami miękkimi, ułatwiającymi pracę w zespole i nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. To, w połączeniu z wykształceniem humanistycznym, zwiększa możliwości rozwoju kariery zawodowej w mediach, agencjach turystycznych i marketingowych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
dowolne przedmioty zdawane na maturze
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31