Uniwersytet Łódzki
ARCHEOLOGIA:

ARCHEOLOGIA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

ARCHEOLOGIA to dyscyplina nauki zajmująca się wieloaspektowym poznawaniem kultury ludzkiej poprzez badania jej reliktów, zarówno tych najdawniejszych, jak i współczesnych.

Warsztat naukowy archeologii opiera na badaniach terenowych oraz pracy z zabytkami. ARCHEOLOGIA to najbardziej dosłowna i namacalna forma podróży w czasie. Poznając materialne przejawy działalności człowieka, odczytujemy jej kulturowy i historyczny kontekst. Stajemy się ludźmi świadomymi przeszłości, co pozwala nam lepiej rozumieć teraźniejszość i przewidywać przyszłość.

Zasadnicze cele kształcenia to:

Wymagane kompetencje kandydatów na studia: dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich wszystkich kierunków.

Zakończeniem tego etapu studiów jest napisanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu magisterskiego, po którym otrzymuje się dyplom magistra.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich z ARCHEOLOGII cechują się rozbudowanymi zainteresowaniami i zdolnością rozwiązywania złożonych problemów, co sprawia, że dobrze odnajdują się na współczesnym rynku pracy.

Absolwenci zatrudniani są w:

Ponadto dysponują tzw. kompetencjami miękkimi, ułatwiającymi pracę w zespole i nawiązywanie kontaktów międzyludzkich. To, w połączeniu z wykształceniem humanistycznym, zwiększa możliwości rozwoju kariery zawodowej w mediach, agencjach turystycznych i marketingowych.

Po odbyciu niezbędnej praktyki zawodowej absolwenci studiów magisterskich z archeologii mogą samodzielnie prowadzić badania archeologiczne.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31