Uniwersytet Łódzki
PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH:

PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Pod warunkiem uruchomienia studiów przez Senat UŁ.

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 20)

STUDIA DUALNE

filologiczne

Opis studiów

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z Funduszy Europejskich z Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Studia dualne”, to program kształcenia o profilu praktycznym,  który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników. Realizowany jest program kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni na wydziale Filologicznym UŁ organizowanych przez Katedrę Dramatu i Teatru i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.

Studia zakładają realizację przez  studentkę/studenta trzech miesięcznych staży w instytucjach kultury (za wynagrodzeniem), które rozpoczną się po pierwszym roku studiów tj. od czerwca 2020 oraz po drugim roku studiów tj. od czerwca 2021.

Studia obejmują podstawowe paradygmaty współczesnych badań nad kulturą, historię sztuki i przemiany praktyk artystycznych; blok zajęć teatrologicznych – prezentację teatru jako instytucji i przedsiębiorstwa także techniki i rzemiosła ma teatralne (oświetlenie, kreowanie przestrzeni, nagłośnienie); blok zajęć z zakresu n. społecznych: organizacji i zarządzania wyd. i artystycznymi, finansowanie i projektów w sektorze kultury. Student poznaje techniki organizacji pracy zespołu, prawne aspekty działalności w sferze kultury, sposoby rozliczeń finansowych, proces planowania realizacji, ewaluacji wyd. artystycznych, elementy promocji i marketingu w sektorze kultury.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH motywują do samodzielnego wykonywania pracy zawodowej, kształcą umiejętności pozwalające na twórcze i niezależne rozwiązywanie problemów zawodowych.

Absolwent przygotowany jest do podejmowania zadań w zakresie współczesnych praktyk kulturowych, teatrologicznych i organizacji wydarzeń artystycznych. Posiada wiedzę o formach instytucjonalnych, technikach organizacji pracy zespołu, sposobach finansowania projektów i prawnych aspektach działalności w dziedzinie kultury, planowania harmonogramów i dokonywania ewaluacji wydarzeń oraz promocji i marketingu w sektorze kultury. W wyniku kształcenia naprzemiennego absolwent zdobędzie praktyczne doświadczenia, umożliwiające podjęcie pracy w szeroko pojętym sektorze kultury, ponadto ma nawyk kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego.

Studia PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH dają możliwość zatrudnienia m.in. w następujących zawodach i na następujących stanowiskach:

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdza się motywację do podjęcia studiów dualnych oraz predyspozycje preferowane przez pracodawców. Niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego.
60% – wyniki faktyczne egzaminu maturalnego (na podstawie złożenia wymaganych dokumentów)
40% – rozmowa kwalifikacyjna.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54