Uniwersytet Łódzki
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 30)

filologiczne

Opis studiów

Studia przekazują wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu mediów masowych w Polsce i na świecie; o dziennikarstwie oraz kreowaniu wizerunku; przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej; uczą umiejętności w zakresie gromadzenia, opracowywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł; uczą sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Specjalności

Specjalizacje w ramach kierunku:

– DZIENNIKARSTWO I KRYTYKA MEDIALNA
REKLAMA, DESIGN I KOMUNIKACJA WIZUALNA
– RESEARCH MEDIALNY

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA posiada umiejętność wykonywania podstawowych działań z zakresu dziennikarstwa w prasie, mediach audiowizualnych oraz z dziedziny funkcjonowania działów agencji PR, designu i reklamy. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w zawodach atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy: dziennikarza prasy, radia, telewizji, Internetu oraz specjalisty ds. reklamy lub promocji. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
język obcy, WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54