Uniwersytet Łódzki
GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

150 (min. 30)

przyrodnicze

Opis studiów

Studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA o profilu praktycznym koncentrują się na badaniu wzajemnych zależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Studia adresowane są do osób, chcących zmieniać swoje otoczenie, mieć wpływ na kształt przestrzeni regionu, miasta i wsi. Program studiów  łączy analityczne podejście z praktyczną nauką wpływania na otoczenie zgodnie z najnowszymi trendami. Głównym celem kształcenia jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego. Proponowane zajęcia mają również na celu wykreowanie umiejętności praktycznych, będą prowadzone w warunkach właściwych dla działalności zawodowych w obszarze Gospodarki przestrzennej. Studenci zdobędą kompetencje w zakresie prowadzenia analiz i rozwiązywania problemów w systemie człowiek-gospodarka-środowisko.

Kierunek otrzymał ocenę wyróżniającą PKA w roku 2017 w kategorii Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Specjalności

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów pozwala absolwentom na podjęcie pracy na wielu stanowiskach w różnych sektorach gospodarki (np.
w jednostkach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w firmach komercyjnych zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych na projekty regionalne i lokalne, w agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu) Absolwent:

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź
pokój A-22
malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 51 32 ,