Uniwersytet Łódzki
BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE:

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

100 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

Kierunek BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie finansów (w szczególności z obszaru instytucji finansowych), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku, mając gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu finansów, jednocześnie będą w stanie rozumieć technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie.

Studia na kierunku BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE prowadzone są we współpracy z Partnerami Merytorycznymi: mBank SA i Accenture Sp. z o.o. – wiodącymi podmiotami w sektorze bankowym i konsultingu (z obszaru biznesu i technologii). Studia pierwszego stopnia na kierunku bankowość i finanse cyfrowe mają profil praktyczny – dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym.

Specjalności

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Program kształcenia na kierunku BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE stwarza absolwentowi szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia w:

Absolwent studiów I stopnia może:

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język angielski
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
matematyka, informatyka
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia, WOS
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź
pokój A-22
malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 51 32 ,