Uniwersytet Łódzki
BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE:

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Pod warunkiem uruchomienia studiów przez Senat UŁ.

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 35)

humanistyczne

Opis studiów

.

Specjalności

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów, przy czy ustala się następujące mnożniki ocen z dyplomu: