Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź
pokój A-22

tel.:(42) 635 51 32 ,

e-mail:malgorzata.sliwinska@eksoc.uni.lodz.pl

www.eksoc.uni.lodz.pl

Więcej informacji o Wydziale

Mamy najlepszą ofertę edukacyjną w centralnej Polsce, kształcimy na kilkunastu kierunkach studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (dziennym, wieczorowym i zaocznym)

 • Mamy bogatą ofertę studiów podyplomowych.
 • Organizujemy wykłady dziekańskie, na które zapraszamy najwybitniejszych przedstawicieli nauk ekonomicznych i humanistycznych znanych w Polsce i za granicą. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.
 • Dynamicznie wspieramy aktywność młodzieży w samorządzie studenckim i kołach naukowych działających w naszym środowisku.
 • Zapewniamy zajęcia dydaktyczne w nowoczesnych budynkach o ciekawej architekturze w centrum Łodzi.
 • Wydział dysponuje bardzo nowoczesnym sprzętem komputerowym, nowoczesnymi salami wykładowymi i sprzętem multimedialnym oraz otwartym w 2010 r. nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym.
 • Na wydziale prężnie działa 18 studenckich kół naukowych i organizacji studenckich.
 • Zapewniamy ciągły dostęp do Internetu w ogólnodostępnej kawiarence.
 • Mamy bogate księgozbiory w bibliotece wydziałowej: o profilu ekonomicznym, ekonometryczno-informatycznym i socjologicznym.
 • Na terenie wydziału mamy dwa bufety i jedną z najlepszych stołówek studenckich w Łodzi.
 • Wydział realizuje liczne programy i projekty krajowe oraz międzynarodowe.
 • Współpracujemy z licznymi uczelniami z Europy oraz Ameryki Południowej i Azji, zapewniając studentom możliwość skorzystania z programów wymiany międzynarodowej.

www.eksoc.uni.lodz.pl

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne
Niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie 5-semestralne)

Stacjonarne