Uniwersytet Łódzki
CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU:

CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

45 (min. 15)

przyrodnicze

Opis studiów

Studia na kierunku CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU przeznaczone są dla studentów, którzy pragną zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę w zakresie zarówno chemii eksperymentalnej (w tym kosmetyków i suplementów diety) jak i szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie najnowszych, współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii – chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej. Poznają również nowoczesne i klasyczne metody analizy chemicznej oraz syntezy zarówno organicznej jak i nieorganicznej. Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu chemii farmaceutyków, oraz umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym. Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wizytami w zakładach produkcyjnych, praktykami zawodowymi itp. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową najnowszej generacji, a także dostęp do literatury fachowej z interesujących ich dziedzin (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki; światowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych; dostęp do e-źródeł).

Program dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności kształtowania postaw przedsiębiorczych, odwołując się do dorobku naukowego i praktycznego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia nauk społecznych w tym, ekonomii, nauk o zarządzaniu, finansów oraz prawa. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, zarządzania produkcją i usługami czy zarządzania jakością produktu). Student w toku studiów poznaje również narzędzia informatyczne oraz narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych służące do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.

Uzyskanie podstawowej wiedzy ekonomicznej w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami w zakresie chemii kosmetyków i farmaceutyków pozwolą skutecznie i efektywnie pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za świadome zarządzanie procesem kontroli jakości w przedsiębiorstwie.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Głównym celem kształcenia na omawianym kierunku jest opanowanie przez studenta podstawowych działów chemii, co pozwalać będzie na właściwe analizowanie problemów i szukanie rozwiązań w oparciu o zdobytą w czasie studiów wiedzę.

Student uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu chemii i ekonomii. W studentach kształtujemy także umiejętność krytycznego myślenia, wiązania faktów z różnych obszarów wiedzy i wyciągania wniosków z posiadanych danych.

Student w wyniku procesu kształcenia stanie się partnerem i doradcą biznesowym w obszarze chemii kosmetyków i farmaceutyków. Z tego powodu absolwent tego kierunku będzie miał przewagę na rynku pracy, gdyż będzie posiadał wiedzę i umiejętności na temat kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
chemia, fizyka, matematyka, biologia
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagana znajomość języka angielskiego.
W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Przeliczniki podane są jedynie w celach informacyjnych i zostaną automatycznie zastosowane przez system.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w zasadach kwalifikacji na rok 2018/2019.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

91-403 Łódź, ul. Tamka 12
dziekanat@chemia.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 57 44, (42) 635 57 43,