Uniwersytet Łódzki
ANALITYKA CHEMICZNA:

ANALITYKA CHEMICZNA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

70 (min. 20)

przyrodnicze

Opis studiów

Na kierunku ANALITYKA CHEMICZNA studenci otrzymują podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci ANALITYKI CHEMICZNEJ zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych.

Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wycieczkami do zakładów przemysłowych, praktykami itp. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową, sprzęt najnowszej generacji, dostęp do internetu, bogate biblioteki i czytelnie gromadzące książki i czasopisma.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku ANALITYKA CHEMICZNA posiada wiedzę z zakresu chemii, podstaw nauk ścisłych (matematyka, fizyka) i przyrodniczych (biologia). Zdobytą wiedzę teoretyczną potrafi zastosować w praktyce do rozwiązywania podstawowych zagadnień analitycznych. Absolwent posiada umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej. Zna główne techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Absolwent posiada umiejętność obsługi i zastosowania komputera i podstawowych programów użytkowych, które potrafi wykorzystać w laboratorium do przeprowadzenia obliczeń oraz do oceny poprawności uzyskanych wyników (w oparciu o metody statystyczne). Potrafi wybrać, przetworzyć i usystematyzować informacje oraz przekazać je w formie pisemnej lub ustnej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i wyszukanie potrzebnych informacji w literaturze fachowej.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej absolwent jest dobrze przygotowany do pracy zarówno w laboratoriach badawczych jak i analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia na kierunku chemia lub pokrewnych na UŁ lub innych uczelniach.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
chemia, fizyka, matematyka, biologia
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy
3
maksymalnie dwa
(niewymagane)
chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagana znajomość języka angielskiego.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

91-403 Łódź, ul. Tamka 12
dziekanat@chemia.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 57 44, (42) 635 57 43,