Uniwersytet Łódzki
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE:

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

53

humanistyczne

Opis studiów

Studia na MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIACH HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH UŁ obejmują wybrane kierunki studiów należące do obszaru nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Absolwent MISH-S reprezentuje szczególną sylwetkę absolwenta, złożoną z charakterystycznego przygotowania edukacyjnego, uzyskanego na podstawowym kierunku, na którym podejmuje studia w ramach MISH-S, należącego do pierwszego obszaru nauk oraz dodatkowego, specjalistycznego przygotowania, uzyskanego dzięki zróżnicowanym modułom programowym obejmującym przedmioty z drugiego obszaru nauk. Każdy student, pod okiem opiekuna naukowego (tutora) indywidualnie nakreśla niepowtarzalny program swoich studiów, co daje studentom możliwość rozwijania własnych zainteresowań. W ten sposób kształtowana jest samodzielność myślenia i podejmowania decyzji przez studiujących.

Specjalistyczne przygotowanie i szersza edukacja humanistyczno-społeczna dają w efekcie absolwentowi MISH-S – możliwość podejmowania pracy, wymagającej tuż po studiach jak najlepszego uprofilowania w różnorodnych dziedzinach kultury (w tym przekazu multimedialnego, prac redakcyjnych i translatorskich). Ze względu na interdyscyplinarne wykształcenie, absolwent MISH-S może także podejmować pracę programową i dydaktyczną, związaną z aktualnie obowiązującymi w szkolnictwie ponadpodstawowym  standardami edukacyjnymi, polegającymi na organizacji toku nauczania w ramach tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych (np. tematyczne i problemowe łączenie zagadnień historii literatury, filozofii, historii sztuki czy nauk ścisłych i filozofii w obrębie szeroko pojmowanego przyrodoznawstwa).

Kierunki/specjalności wchodzące w skład MISH-S:

– Filologia angielska – 2 osoby
– Filologia germańska – 2 osoby
– Filologia – specjalność: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – 2 osoby
– Filologia polska – 4 osoby
– Filologia – specjalność: filologia słowiańska – 2 osoby
– Filologia romańska – 2 osoby
– Filologia – specjalność: filologia rosyjska – 2 osoby
– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 2 osoby
– Kulturoznawstwo – 2 osoby
– Filmoznawstwo – 2 osoby
– Nowe media i kultura cyfrowa – 2 osoby
– Etnologia – 2 osoby
– Filozofia – 3 osoby
– Historia – 3 osoby
– Historia sztuki – 2 osoby
– Międzynarodowe studia kulturowe – 5 osób
– Politologia – 5 osób
– Stosunki międzynarodowe – 5 osób
– Socjologia – 2 osoby

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Studia na MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIACH HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH UŁ obejmują wybrane kierunki studiów należące do obszaru nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Absolwent MISH-S reprezentuje szczególną sylwetkę absolwenta, złożoną z charakterystycznego przygotowania edukacyjnego, uzyskanego na podstawowym kierunku, na którym podejmuje studia w ramach MISH-S, należącego do pierwszego obszaru nauk oraz dodatkowego, specjalistycznego przygotowania, uzyskanego dzięki zróżnicowanym modułom programowym obejmującym przedmioty z drugiego obszaru nauk. Każdy student, pod okiem opiekuna naukowego (tutora) indywidualnie nakreśla niepowtarzalny program swoich studiów, co daje studentom możliwość rozwijania własnych zainteresowań. W ten sposób kształtowana jest samodzielność myślenia i podejmowania decyzji przez studiujących.

Specjalistyczne przygotowanie i szersza edukacja humanistyczno-społeczna dają w efekcie absolwentowi MISH-S możliwość podejmowania pracy, wymagającej tuż po studiach jak najlepszego uprofilowania w różnorodnych dziedzinach kultury (w tym przekazu multimedialnego, prac redakcyjnych i translatorskich). Ze względu na interdyscyplinarne wykształcenie, absolwent MISH-S może także podejmować pracę programową i dydaktyczną, związaną z aktualnie obowiązującymi w szkolnictwie ponadpodstawowym standardami edukacyjnymi, polegającymi na organizacji toku nauczania w ramach tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych (np. tematyczne i problemowe łączenie zagadnień historii literatury, filozofii, historii sztuki czy nauk ścisłych i filozofii w obrębie szeroko pojmowanego przyrodoznawstwa).

Zasady przyjęć

Nabór na MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISH-S.

Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISH-S.

Na studia w ramach MISH-S będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISH-S, w liczbie podanej przy kierunku/specjalności. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISH-S, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja